TRABZON ÜNİVERSİTESİ 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ YEDEK KAYITLARI

10 Eylül 2019 Salı

YEDEK KAYITLAR
 
 • Kesin kayıtlar sonucunda Üniversitemiz bölüm veya programlarında boş kalan Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanları ekte verilmiştir. (TIKLAYINIZ)
 • Her bir bölüm veya program için ilan edilen boş kontenjan kadar aday, ilan edilen YEDEKLER LİSTESİNDEKİ sıraya göre kayıt edilecektir. (TIKLAYINIZ)
 • Yedek listesinde bulunan adaylar, 12-13 Eylül 2019 tarihleri arasında aşağıda istenen belgelerle birlikte Trabzon Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gelerek kayıtlarını bizzat yaptırabilirler.
 
Kesin Kayıt Adresi
 
TRABZON ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI,
F BLOK ZEMİN KAT, SÖĞÜTLÜ MAHALLESİ,
AKÇAABAT / TRABZON
 
KAYITTA İSTENEN BELGELER
 
 1. Sınav sonuç belgesi (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği) veya KTÜYÖS sınav sonuç belgesi.
 2. Lise diploması (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği),
 3. Not belgesi (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği),
 4. Türk liselerine denk bir ortaöğretimin tamamlandığına ilişkin denklik belgesi (denklik işlemi ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Milli Eğitim Bakanlığınca yapılmış),
 5. Pasaport fotokopisi
 6. 2 adet fotoğraf (4,5x6 ebadında, son altı ay içinde, önden çekilmiş)
 7. Türkçe düzeyini gösterir belge (Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselerden mezun olan öğrencilerden istenmeyecektir),
 8. T.C. veya KKTC vatandaşları Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus müdürlüğünden alınacak)
 
 
 
 
 
 
 
ÖĞRENİM ÜCRETİ
 
Aşağıdaki Tablo 1’de Bakanlar Kurulu kararı ile Türk öğrenciler için belirlenen miktarın, Birinci Öğretim için üç katı, İkinci Öğretim için iki katı olarak tahsil edilir.
 
Tablo 1. 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Katkı Payları, Uzaktan Öğretim ve İkinci Öğretim Öğrenim Ücretleri (TL)*
  FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL/ KONSERVATUVAR/MYO/ ENSTİTÜ 07-07-2018/30471
R.G 2018/12007
sayılı BKK ile Belirlenen
NORMAL ÖĞRENİM SÜRESİNİ AŞAN ÖĞRENCİLER
1. TAKSİT 2.TAKSİT
BİRİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI HUKUK FAKÜLTESİ 313,00 156,50 156,50
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 316,00 158,00 158,00
FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ  
284,00
142,00 142,00
İLAHİYAT FAKÜLTESİ 142,00 142,00
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 142,00 142,00
İLETİŞİM FAKÜLTESİ 142,00 142,00
DEVLET KONSERVATUVARI 589,00 294,50 294,50
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 190,00 95,00 95,00
MESLEK YÜKSEKOKULLARI 95,00 95,00
LİSANSÜSTÜ 258,00 129,00 129,00
UZAKTAN ÖĞRETİM VE İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI FAKÜLTE / MYO BKK ile Belirlenen TÜM ÖĞRENCİLER
1. TAKSİT 2. TAKSİT
FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ 1027,00 513,50 513,50
İLAHİYAT FAKÜLTESİ  
1027,00
 
513,50
 
513,50
AÇIKLAMALAR
 • Öğrenci katkı payı/ikinci öğretim ücreti iki eşit taksitte ödenir.
 • Katkı payını/ikinci öğretim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez.
 • Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretim ücreti, 1,5 katı fazlasıyla alınır.
 • (*) Yurt Dışından Kabul Edilen Öğrenci Harçları: Normal Öğretimde katkı payının üç katı, ikinci öğretimde öğretim ücretinin iki katı tahsil edilir.
 • Birinci yarıyıl sonunda mezun olan öğrencilerden ikinci yarıyıl için katkı payı/ikinci öğretim ücreti alınmaz.
 • RG; Resmi Gazeteyi, BBK; Bakanlar Kurulu Kararını, ÜYK; Üniversite Yönetim Kurulu Kararını ifade eder.
*: 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı için Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek katkı paylarında bir değişiklik olduğunda aradaki fark öğrencilerden tahsil edilecektir.
 
 
 
 
 
Katkı payı ödeyecek adaylar 2019-2020 eğitim-öğretim yılı birinci taksitini Üniversitemizin ZİRAAT BANKASINDAKİ TR 97 0001 0026 4185 7447 1050 17 IBAN hesabına bankanın Türkiye’de bulunan herhangi bir şubesinden T.C. Kimlik Numarası ile yatırabileceklerdir. Banka makbuzunun açıklama kısmına öğretim türü ve seviyesi “TRÜYÖS Birinci Öğretim / İkinci Öğretim” ve kayıt yapılan akademik birimin adı (Fakülte/Yüksekokul/Enstitü/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu)” mutlaka yazılacaktır.
 
Katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeleri 09-13 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.