FORMLARUZEM ile verilecek dersler listesi
Ön Lisans ve Lisans İlişik Kesme Belgesi
Lisansüstü İlişik Kesme Belgesi
KTÜ Diploma Talebi Dilekçesi
Öğrenci Kulübleri Başvuru Dilekçesi
Fazla Ödeme İadesi Talep Formu
Öğrenci Talep Dilekçesi
Not İtiraz Formu
Kayıt Dondurma Dilekçesi
Ders Muafiyeti Dilekçesi
Not Düzeltme Talep Dilekçesi (Öğretim Elemanları için)
Kayıt Sildirme Talep Dilekçesi