MEHMET ÖZBİLGİ

MEHMET ÖZBİLGİ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANI

Birimi

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Görev ve Sorumlulukları