Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Ek Yerleştirme Sonuçları ve Kayıt Duyurusu

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI ve KAYIT DUYURUSU

 

Pedagojik Formasyon Programlarına. Ek Yerleştirme Sonuçların göre kazanan adayların Kesin Kayıt Başvuru Şekli, Başvuru sonuçları Pedagojik Formasyon Biriminin  Web sayfasında ilan edilmiş olup,  adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

Başvurusu kabul edilerek kesin kayıt hakkı kazanan adaylar TRÜ Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı yönergesi gereği Eğitime Katkı Payı olarak 8.205 TL ödeme yapacaklardır. Eğitime katkı payı iki taksit halinde ödenecek olup; birinci taksit (4000 TL) kesin kayıt tarihleri sırasında, ikinci taksit (4.205 TL) ise ikinci dönem derslerinin başlayacağı güne kadar Pedagojik Formasyon internet sayfasında belirtilecek olan tarihler arasında aynı hesap numarasına yatırılmalıdır. Eğitime katkı payının tamamı kesinlikle peşin olarak yatırılmamalıdır.

Ders yazılımlarının yapılabilmesi için Eğitime Katkı Payının belirlenen tarihlerde T.C. Vakıfbank Akçaabat Şubesi (Şube Kodu S00455) Trabzon üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü isimli TR83 0001 5001 5800 7313 9607 29 IBAN numaralı hesap numarasına yatırmaları gerekmektedir.

Ödeme esnasında dekontun açıklama alanına, adayın “Aday Numarası veya Kimlik Numarası – Adı ve Soyadı” ile birlikte “Pedagojik Formasyon Birimi” notunu düşmesi gerekmektedir (ÖRNEK: 123456 Mehmet Özer - Pedagojik Formasyon Birimi)

Öğrenci kayıtları  13-15 Eylül 2023 tarihinde yapılacaktır. Öğrenci kayıtları şahsen veya noterden vekalet verilerek yapılacaktır.

Kayıt Adresi: Trabzon Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Fatih Yerleşkesi 61335 – Söğütlü – Akçaabat – TRABZON  

Kesin Kayıtta İstenen Belgeler:

 - Kesin Kayıt Dilekçesi ( İndirip doldurunuz.)

 - Eğitime Katkı Payının yatırıldığına dair makbuz

 - E-Devletten de alınabilen “Onaylı Mezuniyet Belgesi” ya da “Diplomanın onaylı fotokopisi” (noter tasdikli ya da resmi bir kurumdan “aslı gibidir” ibaresi düşülmüş), (Yurtdışındaki üniversitelerden yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının YÖK tarafından denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir)

 - Onaylı Lisans Not Durum Belgesi (Transkript)

 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)

 - İki Adet Vesikalık Fotoğraf

 - Adayların mezun oldukları lisans programına yerleştirildikleri yıldaki ÖSYM puanı ve türünü gösteren belge

Ayrıntılı Bilgi İçin: Esma ŞAHİN , Tel: 0462 455 1528

  • Önemli Hususlar
    • Noter vekâleti ile kayıt yaptırılabilir.
    • Posta yoluyla kayıt yapılamaz.
    • Ön kayıt beyanları ile kesin kayıt sırasında verilen belgelerde uyuşmazlık olursa bu durumdan sadece adaylar sorumludur. 
    • Belirtilen tarihte kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.               
Menüyü Kapat